หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : ตรวจระยะห่างการจัดร้านตลาดนัดวัดคริสต์
โดย : bnk9
อ่าน : 179
พุธ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก นายจิระพัฒน์ มีผล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนกแขวก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.บางนกแขวก และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ตรวจระยะห่างจากการตั้งร้านค้าของพ่อค้า แม่ค้าที่ตลาดนัดวัดคริสต์ ตำบลบางนกแขวก เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19)