หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรนา
โดย : bnk9
อ่าน : 41
อังคาร ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที นายกเทศมนตรีทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยเทศบาลตำบลบางนกแขวกร่วมเปิดสปอร์ตโฆษณามาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกัน เพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลบางคนที และตำบลบางนกแขวก โดยเริ่มปล่อยขบวนเวลา 14.00 น. ณ เทศบาลตำบลกระดังงา