หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนกแขวก
โดย : admin
อ่าน : 53
ศุกร์์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศเทศบาลตำบลบางนกแขวก
เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนกแขวก