หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง
โดย : bnk9
อ่าน : 108
ศุกร์์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ นายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ทาสีกำแพงโรงเรียน เก็บขยะ กวาดพื้นรอบ ๆ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร และรอบโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย