หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : เทศบาลฯ ตัดหญ้า เก็บขยะถนนสายหลัก สายรองทั้ง 2 ข้างทาง
โดย : bnk9
อ่าน : 26
อังคาร ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 


วันที่ 28 กันยายน 2564 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก นางสาวขนิษฐา ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแรงร่วมใจตัดหญ้า เก็บขยะถนนสายหลัก สายรองทั้ง 2 ข้างทาง และกำจัดกิ่งไม้ใหญ่ริมแม่น้ำแม่กลองอีกด้วย