หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด - 19
โดย : bnk9
อ่าน : 44
จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 


           ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประสานขอความร่วมมือมายังเทศบาลตำบลบางนกแขวก ในการรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่จะดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
           เทศบาลตำบลบางนกแขวกจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และประสงค์จะขอรับการฉีดวัคซีน  สามารถมาลงทะเบียน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางนกแขวก  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  23 กันยายน 2564  ในวัน เวลาราชการ  ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ.จ.อ.ปิยปราชญ์  สิทธิโยธี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โทร 081 - 2992853
                                                       เทศบาลตำบลบางนกแขวก