ชื่อ - นามสกุล :นายธนสาร รัตนบรรยงค์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :6 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Telephone :082361600
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาเทศบาล