ชื่อ - นามสกุล :นายนิพนธ์ คงอารยทรัพย์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :66 หมู่ 6 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Telephone :0879968417
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาเทศบาล