ชื่อ - นามสกุล :นางจารุวรรณ ถาวรรัตน์
ตำแหน่ง :ประธานสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Telephone :0896125585
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก