ชื่อ - นามสกุล :นางมุกดา ปริญญาธนากร
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :36 หมู่ 3 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Telephone :0891188488
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิสภาเทศบาล