ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบุญส่ง แก้วรศ
ตำแหน่ง :รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :19 ม.6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Telephone :0868205942
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก