ชื่อ - นามสกุล :นายนาวิน ฉันทานุลักษณ์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :11/1 หมู่ 5 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Telephone :0895183521
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาเทศบาล