ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :7/1 หมู่ 5 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Telephone :081-858323
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก