[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
heartเทศบัญญัติ(ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ

heartรายงานผลการลดใช้พลังงาน

heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

heartแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รายไตรมาส

heartรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการ 

heartข้อมูลสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง 
smileyการพัฒนาบุคลากร 
smileyนโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
smileyนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smileyนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smileyข้อบังคับว่าด้วยการรักษาวินัย

smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
smileyการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
smileyการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
smileyหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
smileyช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyประกาศหลักเกณฑ์
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
20/พ.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2565 ( 5 / )
    ประชาสัมพันธ์งานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/พ.ค./2565 : มติ ก.ท.จ. สมุทรสงคราม
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2565 ( 2 / )
    แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/พ.ค./2565 : ข่าวประกวดราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ( 3 / )
    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/พ.ค./2565 : ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหัวซอยตะเฆ่ หมู่ที่ 3, 4 ตำบลบางนกแขวก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.25 เมตร ยาว 358 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,432 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ( 5 / )
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหัวซอยตะเฆ่ หมู่ที่ 3, 4 ตำบลบางนกแขวก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.25 เมตร ยาว 358 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,432 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/พ.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 7 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/พ.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนกแขวก ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 470.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 661.00 ลบ.ม. ตามแบบ ทต.บางนกแขวก เลขที่ 5/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนกแขวก ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 470.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 661.00 ลบ.ม. ตามแบบ ทต.บางนกแขวก เลขที่ 5/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/พ.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดเลนลำประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนกแขวก ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 176.00 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 214.25 ลบ.ม. ตามแบบ ทต.บางนกแขวก เลขที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 6 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดเลนลำประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนกแขวก ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 176.00 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 214.25 ลบ.ม. ตามแบบ ทต.บางนกแขวก เลขที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ลงแขก ลงคลอง ( 8 / )
    กิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ล้างลาน และอาคาร รร.วัดเจริญฯ ( 4 / )
    ล้างลานโรงเรียน และบริเวณรอบ ๆ อาคารโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/พ.ค./2565 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ที่โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย และโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ( 5 / )
    วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ที่โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย และโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/162 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>