[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
heartเทศบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
heartการประชุมสภาเทศบาลฯ
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
heartแผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
heartแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
heartรายงานสรุปความพึงพอใจในการใช้บริการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

smileyแผนอัตรากำลัง 3 ปี


smileyแผนพัฒนาบุคลากร 


smiley โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ


smileyนโยบายและกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล


smileyรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล


smileyการจัดการองค์ความรู้


smileyองค์กรแห่งการสร้างสุข


smileyคุณธรรมและจริยธรรมองค์กร


smileyข้อตกลงการปฏิบัติราชการ


smileyนโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


smileyการประเมินผลการปฏิบัติงาน


smileyหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน


smileyผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ


smileyหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง


smileyคำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน


smileyคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
Bic cleaning day ( 28/ต.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลบางนกแขวก จัดกิจกรรม Bic cleaning day โดยตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บ กวาดขยะสองข้างทาง ตัดหญ้าข้างทาง เก็บป้ายถนน ทั้งสายหลักและถนนซอย ในเขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก
โครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤติ covid-19 ( 23/มิ.ย./2563 )
    พระภาวนาวิสุทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม  พระครูวิชารกิจจาภิรมย์  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม   พระครูสมุทรปัญญาพล  เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร  พระคุณเจ้าทุกรูป นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  นายวริศธิ์นันย์  เสือทอง  นายอำเภอบางคนที  หัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชน  หัวหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนา  นายสุรศักดิ์  โรจน์ประดิษฐ์  นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก  อาจารย์โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  เข้าร่วมโครงการพุทธเกษตร  สู้วิกฤติ  covid 2019  ปลูกผักสวนครัว  ปลอดสารพิษ   เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  โดยมีกิจกรรมปลูกต้นสาละ (ลังกา)  ต้นสาละ (อินเดีย)  ต้นกะทิง  และปลูกผักสวนครัว  เมื่อวันที่  23 มิถุนายน  2563  ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร  ต.บางนกแขวก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม

โครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤติ covid-19 ( 23/มิ.ย./2563 )
    พระภาวนาวิสุทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม  พระครูวิชารกิจจาภิรมย์  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม   พระครูสมุทรปัญญาพล  เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร  พระคุณเจ้าทุกรูป นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  นายวริศธิ์นันย์  เสือทอง  นายอำเภอบางคนที  หัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชน  หัวหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนา  นายสุรศักดิ์  โรจน์ประดิษฐ์  นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก  อาจารย์โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  เข้าร่วมโครงการพุทธเกษตร  สู้วิกฤติ  covid 2019  ปลูกผักสวนครัว  ปลอดสารพิษ   เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  โดยมีกิจกรรมปลูกต้นสาละ (ลังกา)  ต้นสาละ (อินเดีย)  ต้นกะทิง  และปลูกผักสวนครัว  เมื่อวันที่  23 มิถุนายน  2563  ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร  ต.บางนกแขวก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม

ดูแลประชาชนด้านสาธารณสุข ( 10/มิ.ย./2563 )
    วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง นายอำเภอบางคนที และนายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก และคณะ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโรโคนา 2019 (COVID - 19) หมู่ละ 3 ชุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนกแขวก ได้จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขกับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยมีกิจกรรมด้านการตรวจฟันในกลุ่มผู้สูงอายุ ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง เอกซเรย์ปอดเพื่อคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข ( 24/ต.ค./2562 )
    ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก เจ้าหน้าที่เทศบาล อสม. และประชาชน ร่วมกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดรอบโบสถ์วัดเจริญสุขารามวรวิหาร และรอบโบสถ์วัดโพธิ์งาม ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ต้นไม้มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ( 17/พ.ค./2562 )
    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2562 นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที  นายสุรศักดิ์  โรจน์ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก  รองนายกทั้งสอง  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  จิตอาสา  และประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ต้นไม้มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยเริ่มปลูกบริเวณริมถนนสายหลักจนสิ้นสุดเขตเทศบาล

โครงการ \"1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ\" และกิจกรรมโครงการจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" ( 8/พ.ค./2562 )
    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลบางนกแขวก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ" และกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ ( 26/เม.ย./2562 )
    เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ บริเวณชุมชนปากคลองบางนกแขวก

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ( 1/เม.ย./2562 )
    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 พระสงฆ์ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชน ร่วมเก็บกวาดขยะ ฉีดล้างบริเวณรอบ ๆ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
กำจัดจอกหูหนูยักษ์ ( 21/ก.พ./2562 )
    เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที และคณะ นำชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอบางคนที มารับข้อร้องเรียน ให้คำปรึกษา และแนะนำเรื่องต่าง ๆ กับประชาชน หลังจากนั้น นายอำเภอบางคนที และนายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก ทหารกองทัพบก ราชบุรี สภาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชน ร่วมเก็บจอกหูหนูยักษ์ที่ชุมชนบ้านโพธิ์งาม ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 -> [จำนวน 55 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 >>